Lịch học kỳ 5 lớp KT20.1PVD tại Quảng Ngãi

11/02/2015 03:09

             Kính gửi: 

                              - Trung tâm ĐTTX - Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi

                              - Học viên lớp KT20.1PVD tại Quảng Ngãi

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 5 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 15/03/2015 - 27/03/2015 học viên đến tại Trung tâm Đào tạo thường xuyên, ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.560.000đ (Hai triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Đào tạo thường xuyên, ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Kế toán Quản trị

PGS. TS. Hoàng Tùng

0905.107.635

20

07h30 - 11h30    28.03.2015

13h30 - 17h30    28.03.2015

07h30 - 11h30    29.03.2015

13h30 - 17h30    29.03.2015

07h30 - 09h00    06.06.2015

2

 Kế toán Tài chính P2

PGS. TS. Ng. Công Phương 0905.557.372

15

07h30 - 11h30    04.04.2015

13h30 - 17h30    04.04.2015

07h30 - 11h30    05.04.2015

09h30 - 11h00    06.06.2015

3

 Phát triển kỹ năng quản trị

ThS. Nguyễn Thị Loan  0982.207110

15

07h30 - 11h30    11.04.2015

13h30 - 17h30    11.04.2015

07h30 - 11h30    12.04.2015

13h30 - 15h00    06.06.2015

4

 Quản trị Chiến lược

GS.TS. Lê Thế Giới 0935.059.999

15

07h30 - 11h30    18.04.2015

13h30 - 17h30    18.04.2015

07h30 - 11h30    19.04.2015

15h30 - 17h00    06.06.2015

5

 Ng lý thống kê trg kinh tế

ThS. Phạm Quang Tín  0914.112.618

15

07h30 - 11h30    09.05.2015

13h30 - 17h30    09.05.2015

07h30 - 11h30    10.05.2015

07h30 - 09h00    07.06.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 107/ĐT-ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn