Lịch học kỳ 5 lớp LH20.1PVD tại Quảng Ngãi

11/02/2015 03:01

            Kính gửi: 

                              - Trung tâm ĐTTX - Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi

                              - Học viên lớp LH20.1PVD tại Quảng Ngãi

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 5 của khoá học do  Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 15/03/2015 - 27/03/2015 học viên đến tại Trung tâm Đào tạo thường xuyên, ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.040.000đ (Hai triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Đào tạo thường xuyên, ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Luật tố tụng dân sự

ThS. Mai Vân Anh

0905.180.198

15

07h30 - 11h30    11.04.2015

13h30 - 17h30    11.04.2015

07h30 - 11h30    12.04.2015

07h30 - 09h00    06.06.2015

2

 Luật Thương mại 2

ThS. Trần Văn Quang 0989.448.606

15

07h30 - 11h30    18.04.2015

13h30 - 17h30    18.04.2015

07h30 - 11h30    19.04.2015

09h30 - 11h00    06.06.2015

3

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

TS. Dương Anh Hoàng  0903.571.238

10

07h30 - 11h30    09.05.2015

13h30 - 17h30    09.05.2015

13h30 - 15h00    06.06.2015

4

 Lịch sử nhà nước và Pluật thế giới

GV. Nguyễn Tiến Nam  0905.288.733

10

07h30 - 11h30    16.05.2015

13h30 - 17h30    16.05.2015

15h30 - 17h00    06.06.2015

5

 Quản lý Nhà nước về kinh tế

TS. Lê Bảo

0905.163.256

10

07h30 - 11h30    23.05.2015

13h30 - 17h30    23.05.2015

07h30 - 09h00    07.06.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 106/ĐT-ĐTTX                                                                                                                      Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn