Lịch học và thi học kỳ 2 lớp QT24.1PVD tại Quảng Ngãi

02/10/2017 10:34

            Kính gửi: 
                              - Trung tâm ĐTTX - Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi
                              - Học viên lớp QT24.1PVD tại Quảng Ngãi

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 2 của khoá học như sau:
 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 29/9/2017 - 06/10/2017 học viên đến tại Trung tâm Đào tạo thường xuyên, ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.520.000đ (Ba triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).
 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Đào tạo thường xuyên, ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Xã hội học

ThS. Đoàn Thị Lan Phương
0905.147.777

10

07h30 - 11h30    07.10.2017

13h30 - 17h30    07.10.2017

07h30 - 09h00

26/11/2017

2

Toán cao cấp P2

ThS. Nguyễn Viết Đức
0914.135.451

10

07h30 - 11h30    08.10.2017

13h30 - 17h30    08.10.2017

09h30 - 11h00

26/11/2017

3

Kinh tế vĩ mô I

TS. Lê Bảo

0905.163.256

20

07h30 - 11h30    14.10.2017

13h30 - 17h30    14.10.2017

07h30 - 11h30    15.10.2017

13h30 - 17h30    15.10.2017

13h30 - 15h00

26/11/2017

4

Nguyên lý CB của CN Mác Lê nin P2

TS. Nguyễn Hồng Cử
0905.242.929

15

07h30 - 11h30    21.10.2017

13h30 - 17h30    21.10.2017

07h30 - 11h30    22.10.2017

15h30 - 17h00

26/11/2017

5

Nguyên lý kế toán

ThS. Hồ Phước Dũng
0914.028.098

15

07h30 - 11h30    04.11.2017

13h30 - 17h30    04.11.2017

07h30 - 11h30    05.11.2017

07h30 - 09h00

27/11/2017

6

Lý thuyết xác suất & thống kê toán

ThS. Nguyễn Ngọc Siêng
0913.499.981

10

07h30 - 11h30    11.11.2017

13h30 - 17h30    11.11.2017

09h30 - 11h00

27/11/2017

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 395/ĐTTX-GV

Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn