Lịch học và thi học kỳ 8 lớp QT22.1PVD tại Quảng Ngãi

31/08/2018 02:33

              Kính gửi: 
                                  - Trung tâm ĐTTX - Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi
                                  - Học viên lớp QT22.1PVD tại Quảng Ngãi

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 8 của khoá học như sau:
 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 28/08/2018 - 07/09/2018 học viên đến tại Trung tâm Đào tạo thường xuyên, ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.300.000đ (Ba triệu ba trăm nghìn đồng).
 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Đào tạo thường xuyên, ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Lý thuyết & thiết kế tổ chức

ThS. Ngô Xuân Thủy

 

905.117.777

15

07h30 - 11h30    08.09.2018

13h30 - 17h30    08.09.2018

07h30 - 11h30    09.09.2018

07h30 - 09h00    17/11/2018

2

Quản trị công nghệ & cải tiến

PGS.TS. Trương Hồng Trình

0946.114.488

15

07h30 - 11h30    29.09.2018

13h30 - 17h30    29.09.2018

07h30 - 11h30    30.09.2018

09h30 - 11h00    17/11/2018

3

Quản trị hành chính văn phòng

PGS.TS. Đào Hữu Hòa

0903.547.789

15

07h30 - 11h30    06.10.2018

13h30 - 17h30    06.10.2018

07h30 - 11h30    07.10.2018

13h30 - 15h00    17/11/2018

4

Quản trị chuỗi cung ứng

PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên

0901.908.999

15

07h30 - 11h30    13.10.2018

13h30 - 17h30    13.10.2018

07h30 - 11h30    14.10.2018

15h30 - 17h00    17/11/2018

5

Tâm lý quản trị

TS. Nguyễn Thị Bích Thu

0983.417.623

15

07h30 - 11h30    27.10.2018

13h30 - 17h30    27.10.2018

07h30 - 11h30    28.10.2018

07h30 - 09h00    18/11/2018

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn