Kế hoạch học kỳ 2 lớp QT21.1QTR, KT21.1QTR tại Quảng Trị

28/01/2015 05:44

Kính gửi:   
                      
 - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị
                       - Học viên lớp QT21.1QTR, KT21.1QTR tại Quảng Trị

 Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 2 của khoá học như sau:

   I.  DANH MỤC CÁC MÔN HỌC

1

  Xã hội học

2

  Những nglý CB của CNMLn P2

3

  Ktế vĩ mô I

4

  Lt Xác suất & TKê toán

5

 Toán cao cấp P2

II.  CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
1. Nộp học phí và nhận giáo trình tài liệu

- Từ ngày 15/03/2015 - 27/03/2015: Học viên đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị để nộp học phí và nhận giáo trình, tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.080.000đ (Bằng chữ: Hai triệu không trăm tám mươi nghìn đồng).

2.  Dự kiến thời gian tập trung ôn tập và thi học kỳ
- Thời gian tập trung ôn tập: Dự kiến từ ngày 28/03/2015 - 17/05/2015, học viên tập trung về Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị để trực tiếp nghe giáo viên hướng dẫn nội dung ôn tập để chuẩn bị cho việc thi học kỳ. Lịch học chi tiết sẽ được thông báo bằng văn bản và trên Website: cce.udn.vn vào ngày 21/03/2015.

- Thời gian thi học kỳ: Dự kiến từ ngày 06 & 07/06/2015.
Kính đề nghị Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.
Trân trọng./.

Số: 735/ĐT-ĐTTX                                                                                                                                                                   Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn