Kế hoạch học kỳ 3 lớp KL21.1QTV tại Quảng Trị

29/01/2015 07:53

Kính gửi:    
                       - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị
                      - Học viên lớp KL21.1QTV tại Vĩnh Linh, Quảng Trị

  Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 3 của khoá học như sau:
I.   DANH MỤC CÁC MÔN HỌC

1

 Kinh doanh xuất nhập khẩu

2

 Đường lối Cách mạng ViệtNam

3

 Marketing căn bản

4

 Kế toán tài chính 2

5

 Các phương pháp định lượng trong kinh tế

6

 Phát triển kỹ năng quản trị

II.  CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
1.   Nộp học phí và nhận giáo trình tài liệu
- Từ ngày 29/03/2015 - 10/04/2015: Học viên đến Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Vĩnh Linh để nộp học phí và nhận giáo trình, tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.560.000đ (Bằng chữ: Hai triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

2.  Dự kiến thời gian tập trung ôn tập và thi học kỳ
- Thời gian tập trung ôn tập: Dự kiến từ ngày 11/04/2015 - 31/05/2015học viên tập trung về Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Vĩnh Linh để trực tiếp nghe giáo viên hướng dẫn nội dung ôn tập để chuẩn bị cho việc thi học kỳ. Lịch học chi tiết sẽ được thông báo bằng văn bản và trên Website: cce.udn.vn vào ngày 04/04/2015.

- Thời gian thi học kỳ: Dự kiến từ ngày 20 & 21/06/2015.
Kính đề nghị Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.
 Trân trọng./.

Số: 734/ĐT-ĐTTX                                                                                                                                                          Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn