Kế hoạch ôn tập tốt nghiệp lớp MD20.2QTV tại Quảng Trị

10/02/2015 09:25

              Kính gửi:              

                              - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị

                              - Học viên lớp MD20.2QTV tại Quảng Trị

 

   Để chuẩn bị cho kế hoạch thi tốt nghiệp của lớp MD20.2QTV tại Quảng Trị, Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch kỳ tốt nghiệp  như sau:

1. Kiểm tra bằng tốt nghiệp và kết quả học tập

1.1. Kiểm tra văn bằng tốt nghiệp

Tất cả học viên phải nộp văn bằng tốt nghiệp (bản gốc) cho Trung tâm để kiểm tra, đối chiếu.

- Thời gian nộp: Ngày 07, 08/03/2015

- Địa điểm: Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Vĩnh Linh

Sau thời gian trên, những học viên không nộp bản gốc văn bằng sẽ không được dự thi tốt nghiệp.

1.2. Kiểm tra kết quả học tập

- Học viên tự đối chiếu kết quả học tập của mình với bảng điểm gốc do Trung tâm ĐTTX đã công bố

- Học viên còn thiếu điểm (chưa thi hoặc dưới điểm 5) thì phải thi lại

- Thời gian thi lại: Dự kiến từ ngày 31/01, 01/02/2015

 

2. Nộp học phí kỳ tốt nghiệp

- Học phí kỳ tốt nghiệp: 1.720.000đ/học viên

- Thời gian nộp: Từ ngày 26/03/2015

 

3. Nộp ảnh làm thẻ dự thi và làm bằng tốt nghiệp

- Học viên nộp 2 ảnh 3x4 mới nhất kiểu CMND  để làm thẻ dự thi và bằng tốt nghiệp

- Thời gian nộp: Từ ngày 07 & 08/03/2015 nộp tại Trung tâm KT TH HN Vĩnh Linh

 

4. Lịch tập trung ôn thi tốt nghiệp

4.1. Địa điểm: Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Vĩnh Linh

4.2. Thời gian và môn học:

 STT

Môn học

Họ và tên Giảng viên

 Số tiết

Thời gian học

1

  Nghiệp vụ 2:

  Tiếng việt và PP dạy học

 ThS. Lê Thị Ngọc Luyên
 0935 724 277

20

07h30 - 11h30    07.03.2015

13h30 - 17h30    07.03.2015

07h30 - 11h30    08.03.2015

13h30 - 17h30    08.03.2015

2

  Nghiệp vụ 1:

 Toán và PP dạy học

 ThS. Phan Minh Trung
  0914 048 799

20

07h30 - 11h30    14.03.2015

13h30 - 17h30    14.03.2015

07h30 - 11h30    15.03.2015

13h30 - 17h30    15.03.2015

  Trên đây là kế hoạch cuối khóa học của lớp MD20.2QTV tại Quảng Trị, kính đề nghị Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

Trân trọng./.   

Số: 62/ĐT-ĐTTX                                                                                                           Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn