Lịch học kỳ 2 các lớp QT21.1QTR, KT21.1QTR tại Quảng Trị

10/02/2015 03:04

              Kính gửi: 

                              - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị

                              - Học viên lớp QT21.1QTR, KT21.1QTR tại Quảng Trị

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 2 của khoá học như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 15/03/2015 - 27/03/2015 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.080.000đ (Hai triệu không trăm tám mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

 

1

 

Những nglý CB của CNMLn P2

 

 TS. Nguyễn Hồng Cử  0905.242.929

15

07h30 - 11h30    28.03.2015

13h30 - 17h30    28.03.2015

07h30 - 11h30    29.03.2015

07h30 - 09h00    06.06.2015

 

2

 

 Lt Xác suất & TKê toán

 

 ThS. Nguyễn Ngọc Siêng  0913.499.981

10

07h30 - 11h30    05.04.2015

13h30 - 17h30    05.04.2015

09h30 - 11h00    06.06.2015

 

3

 

 Xã hội học

 

 ThS. Đoàn Thị Lan Phương  0905.147.777

10

07h30 - 11h30    11.04.2015

13h30 - 17h30    11.04.2015

13h30 - 15h00    06.06.2015

 

4

 

Toán cao cấp P2

 

 ThS. Đinh Thị Văn

 0905 300 903

10

07h30 - 11h30    18.04.2015

13h30 - 17h30    18.04.2015

15h30 - 17h00    06.06.2015

 

5

 

 Ktế vĩ mô I

 

 TS. Ninh Thị Thu Thuỷ  0905.845.945

20

07h30 - 11h30    09.05.2015

13h30 - 17h30    09.05.2015

07h30 - 11h30    10.05.2015

13h30 - 17h30    10.05.2015

07h30 - 09h00    07.06.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 98/ĐT-ĐTTX                                                                                                          Trung tâm ĐTTX
 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn