Lịch học kỳ 3 lớp KL21.1QTV tại Quảng Trị

10/02/2015 02:54

              Kính gửi: 

                              - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị

                              - Học viên lớp KL21.1QTV tại Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 29/03/2015 - 10/04/2015 học viên đến tại Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Vĩnh Linh để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.560.000đ (Hai triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Vĩnh Linh

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

 

1

 

 Kế toán tài chính 2

 

 ThS. Nguyễn Tri Phương

 0905.157.898

15

07h30 - 11h30    11.04.2015

13h30 - 17h30    11.04.2015

07h30 - 11h30    12.04.2015

07h30 - 09h00    20.06.2015

 

2

 

 Kinh doanh xuất nhập  khẩu

 

 PGS.TS. Nguyễn T. N Liêm

 0913.430.888

10

07h30 - 11h30    18.04.2015

13h30 - 17h30    18.04.2015

09h30 - 11h00    20.06.2015

 

3

 

 Phát triển kỹ năng quản trị

 

 TS. Nguyễn Quốc Tuấn

 0914.135.723

10

07h30 - 11h30    09.05.2015

13h30 - 17h30    09.05.2015

13h30 - 15h00    20.06.2015

 

 4

 

 Marketing căn bản

 

 TS. Nguyễn Thị Thu Hương

 0918.902.667

15

07h30 - 11h30    16.05.2015

13h30 - 17h30    16.05.2015

07h30 - 11h30    17.05.2015

15h30 - 17h00    20.06.2015

 

5

 

 Các PP định lượng trong kinh tế

 

 ThS. Nguyễn Thành Long

 0914.080.668

15

07h30 - 11h30    23.05.2015

13h30 - 17h30    23.05.2015

07h30 - 11h30    24.05.2015

07h30 - 09h00    21.06.2015

 

6

 

 Đường lối Cách mạng Việt Nam

 

 ThS. Nguyễn Thị Kim Bình

 0913.401.194

15

07h30 - 11h30    30.05.2015

13h30 - 17h30    30.05.2015

07h30 - 11h30    31.05.2015

09h30 - 11h00    21.06.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

          Trân trọng./.

Số: 97/ĐT-ĐTTX                                                                                                                            Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn