Lịch học kỳ 5 lớp KT20.1QTR tại Quảng Trị

10/02/2015 02:43

              Kính gửi: 

                              - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị

                              - Học viên lớp KT20.1QTR tại Quảng Trị

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 5 của khoá học như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 15/03/2015 - 27/03/2015 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.560.000đ (Hai triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

 

1

 

 Ng lý thống kê trg kinh tế

 

 ThS. Phan Thị Bích Vân

 0905.291.851

 

15

07h30 - 11h30    28.03.2015

13h30 - 17h30    28.03.2015

07h30 - 11h30    29.03.2015

07h30 - 09h00    06.06.2015

 

2

 

 Quản trị Chiến lược

 Học chung QT20.1QTR

 

 GS. TS. Lê Thế Giới

 0935.059.999

 

20

07h30 - 11h30    04.04.2015

13h30 - 17h30    04.04.2015

07h30 - 11h30    05.04.2015

13h30 - 17h30    05.04.2015

09h30 - 11h00    06.06.2015

 

3

 

 Kế toán Tài chính P2

 

 ThS. Lê Văn Nam

 0914.032.840

 

15

07h30 - 11h30    11.04.2015

13h30 - 17h30    11.04.2015

07h30 - 11h30    12.04.2015

13h30 - 15h00    06.06.2015

 

4

 

 Kế toán Quản trị

 Học chung QT20.1QTR

 

 PGS. TS. Hoàng Tùng

 0905.107.635

 

15

07h30 - 11h30    18.04.2015

13h30 - 17h30    18.04.2015

07h30 - 11h30    19.04.2015

15h30 - 17h00    06.06.2015

 

5

 

 Phát triển kỹ năng quản trị

 Học chung QT20.1QTR

 

 TS. Đường Liên Hà

 0983.218.458

 

15

07h30 - 11h30    16.05.2015

13h30 - 17h30    16.05.2015

07h30 - 11h30    17.05.2015

07h30 - 09h00    07.06.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.


           Số: 96/ĐT-ĐTTX                                                                                                          Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn