Lịch học và thi học kỳ 5 lớp LH22.1QTR tại Quảng Trị

02/10/2017 10:06

             Kính gửi: 
                                 - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị
                                 - Học viên lớp LH22.1QTR tại Quảng Trị

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 5 của khoá học như sau:
 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 06/10/2017 - 13/10/2017 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.760.000đ (Hai triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).
 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Quản lý nhà nước về kinh tế

 ThS. Nguyễn Thành Long  0914.080.668

10

07h30 - 11h30    14.10.2017

13h30 - 17h30    14.10.2017

07h30 - 09h00

16/12/2017

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 TS. Dương Anh Hoàng   0905.878.545

10

07h30 - 11h30    28.10.2017

13h30 - 17h30    28.10.2017

09h30 - 11h00

16/12/2017

3

Luật tố tụng dân sự

 ThS. Lê Đình Quang Phúc

 0905.324.112

15

07h30 - 11h30    04.11.2017

13h30 - 17h30    04.11.2017

07h30 - 11h30    05.11.2017

13h30 - 15h00

16/12/2017

4

Luật thương mại 2

 ThS. Đỗ Trần Hà Linh  0932.292.111

15

07h30 - 11h30    11.11.2017

13h30 - 17h30    11.11.2017

07h30 - 11h30    12.11.2017

15h30 - 17h00

16/12/2017

5

Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới

 GV. Nguyễn Tiến Nam    0905.698.198

10

07h30 - 11h30    25.11.2017

13h30 - 17h30    25.11.2017

07h30 - 09h00

17/12/2017

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 404/ĐTTX-GV

Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn