Lịch học và thi học kỳ 7 lớp LH22.1QTR tại Quảng Trị

31/08/2018 02:16

              Kính gửi:  
                              - Học viên lớp LH22.1QTR tại Quảng Trị
                              - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 7 của khoá học như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 07/09/2018 - 28/09/2018 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.220.000đ (Ba triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Luật kinh doanh bất động sản

ThS. Đào Thị Nhung
0913.577.767

10

07h30 - 11h30    29.09.2018

13h30 - 17h30    29.09.2018

07h30 - 09h00    17/11/2018

2

Luật đầu tư

ThS. Mai Vân Anh
0905.180.198

10

07h30 - 11h30    13.10.2018

13h30 - 17h30    13.10.2018

09h30 - 11h00    17/11/2018

3

Luật thương mại quốc tế 1

ThS. Lê Đình Quang Phúc

0905.324.112

10

07h30 - 11h30    14.10.2018

13h30 - 17h30    14.10.2018

13h30 - 15h00    17/11/2018

4

Tư pháp quốc tế

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

0905.002.237

15

07h30 - 11h30    20.10.2018

13h30 - 17h30    20.10.2018

07h30 - 11h30    21.10.2018

15h30 - 17h00    17/11/2018

5

Pháp luật về thi hành án

ThS. Trần Trung
0986.698.319

15

07h30 - 11h30    27.10.2018

13h30 - 17h30    27.10.2018

18h30 - 21h30    27.10.2018

07h30 - 09h00    18/11/2018

6

Luật lao động

ThS. Trần Trung
0986.698.319

10

07h30 - 11h30    28.10.2018

13h30 - 17h30    28.10.2018

09h30 - 11h00    18/11/2018

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn