Lịch học và thi học kỳ 7 lớp QT21.1QTR tại Quảng Trị

02/10/2017 10:00

              Kính gửi: 
                              - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị
 
                              - Học viên lớp QT21.1QTR tại Quảng Trị

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 7 của khoá học như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 06/10/2017 - 13/10/2017 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.300.000đ (Ba triệu ba trăm nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

TG thi

1

Quản trị dự án

ThS. Nguyễn Văn Long 
0905.777.948

15

07h30 - 11h30    21.10.2017

13h30 - 17h30    21.10.2017

07h30 - 11h30    22.10.2017

07h30 - 09h00

16/12/2017

2

Nghiên cứu marketing


ThS. Trương Đình Quốc Bảo
0905.915.510

15

07h30 - 11h30    28.10.2017

13h30 - 17h30    28.10.2017

07h30 - 11h30    29.10.2017

09h30 - 11h00

16/12/2017

3

Thống kê kinh doanh

ThS. Phạm Quang Tín 
0914.112.618

15

07h30 - 11h30    04.11.2017

13h30 - 17h30    04.11.2017

07h30 - 11h30    05.11.2017

13h30 - 15h00

16/12/2017

4

Quản trị chất lượng toàn diện

TS. Lê Thị Minh Hằng
0905.027.450

15

07h30 - 11h30    02.12.2017

13h30 - 17h30    02.12.2017

07h30 - 11h30    03.12.2017

15h30 - 17h00

16/12/2017

5

Khởi sự kinh doanh

TS. Lê Thị Minh Hằng
0905.027.450

15

07h30 - 11h30    09.12.2017

13h30 - 17h30    09.12.2017

07h30 - 11h30    10.12.2017

07h30 - 09h00

17/12/2017

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 402/ĐTTX-GV

Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn