LỊCH HỌC VÀ THI HỌC KỲ 8 LỚP KT21.1QTR TẠI QUẢNG TRỊ

05/06/2018 09:26

            Kính gửi: 
                              - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Trị
                              - Học viên lớp KT21.1QTR tại Quảng Trị

            Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 8 của khoá học như sau:
 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 27/03/2018 - 06/04/2018 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Trị để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.420.000đ (Hai triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:
Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Trị
Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Kiểm toán tài chính

ThS. Trần Hồng Vân
  0913.434.449

15

07h30 - 11h30    07.04.2018

13h30 - 17h30    07.04.2018

07h30 - 11h30    08.04.2018

07h30 - 09h00    09.06.2018

2

Kế toán quốc tế

ThS. Huỳnh Phương Đông
0918.358.199

10

07h30 - 11h30    14.04.2018

13h30 - 17h30    14.04.2018

09h30 - 11h00    09.06.2018

3

Thị trường vốn & định chế TC

ThS. Nguyễn Văn Hân 
0914.084694

15

07h30 - 11h30    21.04.2018

13h30 - 17h30    21.04.2018

07h30 - 11h30    22.04.2018

13h30 - 15h00    09.06.2018

4

Phân tích tài chính

PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh
0905.161.616

15

07h30 - 11h30    05.05.2018

13h30 - 17h30    05.05.2018

07h30 - 11h30    06.05.2018

15h30 - 17h00    09.06.2018

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn