Lịch học và thi học kỳ 8 lớp LH22.1QTR tại Quảng Trị

12/03/2019 04:02

     

       Kính gửi: 
                               - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị
                               - Học viên lớp LH22.1QTR tại Quảng Trị

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 8 của khoá học như sau:


 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 05/03/2019 - 15/03/2019 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.000.000đ (Ba triệu đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Luật thương mại quốc tế 2

ThS. Lê Đình Quang Phúc
0905.324.112

10

07h30 - 11h30    16.03.2019
13h30 - 17h30    16.03.2019

07h30 - 09h00    25/05/2019

2

 Luật tố tụng hình sự

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà
0905.002.237

15

07h30 - 11h30    20.04.2019

13h30 - 17h30    20.04.2019

07h30 - 11h30    21.04.2019

09h30 - 11h00    25/05/2019

3

 Pháp luật về hợp đồng tín  dụng và bảo đảm tín dụng

ThS. Đỗ Trần Hà Linh
0932.292.111

15

07h30 - 11h30    04.05.2019

13h30 - 17h30    04.05.2019

07h30 - 11h30    05.05.2019

13h30 - 15h00    25/05/2019

4

 Luật luật sư

ThS. Trần Trung
0986.698.319

10

07h30 - 11h30    11.05.2019

13h30 - 17h30    11.05.2019

15h30 - 17h00    25/05/2019

5

 Pháp luật về an sinh xã hội

ThS. Trần Trung
0986.698.319

10

07h30 - 11h30    12.05.2019

13h30 - 17h30    12.05.2019

07h30 - 09h00    26/05/2019

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 52/ĐTTX-GV

Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn