Lịch học kỳ 2 lớp TD21.1DTV tại Trà Vinh

12/02/2015 01:21

             Kính gửi: 

                              - Viện Phát triển Nguồn lực, Trường ĐH Trà Vinh

                              - Học viên lớp TD21.1DTV tại Trà Vinh

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Viện và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 2 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 08/03/2015 - 20/03/2015 học viên đến tại Viện Phát triển Nguồn lực, Trường ĐH Trà Vinh để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.040.000đ (Hai triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Viện Phát triển Nguồn lực, Trường ĐH Trà Vinh

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Toán sơ cấp (Số học & Toán SC)

ThS. Lê Tử Tín

0903 588 162

15

07h30 - 11h30    21.03.2015

13h30 - 17h30    21.03.2015

07h30 - 11h30    22.03.2015

07h30 - 09h00    30.05.2015

2

Giáo dục môi trường

PGS. TS. Đậu Thị Hoà 0905492380

10

07h30 - 11h30    28.03.2015

13h30 - 17h30    28.03.2015

09h30 - 11h00    30.05.2015

3

Tiếng Việt thực hành

ThS. Tạ Thị Toàn

0982.362.943

15

07h30 - 11h30    04.04.2015

13h30 - 17h30    04.04.2015

07h30 - 11h30    05.04.2015

13h30 - 15h00    30.05.2015

4

Văn học 2 (Văn học thiếu nhi)

ThS. Bùi Thị Thanh

0905 176 246

10

07h30 - 11h30    11.04.2015

13h30 - 17h30    11.04.2015

15h30 - 17h00    30.05.2015

5

Lý luận Giáo dục tiểu học

TS. Nguyễn Hoàng Hải

0914 085 396

10

07h30 - 11h30    18.04.2015

13h30 - 17h30    18.04.2015

07h30 - 09h00    31.05.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

 

            Kính đề nghị quý Viện và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

            Số: 61/ĐT-ĐTTX                                                                                                              Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn