Lịch học kỳ 3 lớp TD21.1DTG

25/02/2015 02:14

              Kính gửi: 
                              - Viện Phát triển Nguồn lực, Trường ĐH Trà Vinh
                              - Học viên lớp TD21.1DTG 

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trường và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 12/04/2015 - 24/04/2015 học viên đến tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Cái Bè, Tiền Giang để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.210.000đ (Hai triệu hai trăm mười nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Cái Bè, Tiền Giang

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Âm nhạc & PPDH âm nhạc

GV. Bùi Tuấn Việt

(GV. Tiền Giang)

15

07h30 - 11h30    09.05.2015

13h30 - 17h30    09.05.2015

07h30 - 11h30    10.05.2015

07h30 - 09h00    11.07.2015

2

 Phương pháp dạy học Tiếng Việt

ThS. Nguyễn Thị Như Sanh 0916.442.323

15

07h30 - 11h30    16.05.2015

13h30 - 17h30    16.05.2015

07h30 - 11h30    17.05.2015

09h30 - 11h00    11.07.2015

3

 Kỹ thuật và PPDH kỹ thuật

ThS. Lê Minh Cúc Phương

(GV. Tiền Giang)

10

07h30 - 11h30    23.05.2015

13h30 - 17h30    23.05.2015

13h30 - 15h00    11.07.2015

4

 Đạo đức và PPDH đạo đức

ThS. Võ Minh Hiếu

0919.543.544

(GV. Tiền Giang)

10

07h30 - 11h30    30.05.2015

13h30 - 17h30    30.05.2015

15h30 - 17h00    11.07.2015

5

 Phương pháp dạy học Toán

ThS. Mã Thanh Thủy 0906.446.586

15

07h30 - 11h30    06.06.2015

13h30 - 17h30    06.06.2015

07h30 - 11h30    07.06.2015

07h30 - 09h00    12.07.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trường và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 65/ĐT-ĐTTX                                                                                                                           Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn