Kế hoạch ôn tập tốt nghiệp lớp TD20.1CVA tại TP. HCM

09/02/2015 09:26

             Kính gửi:          
                               - Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An TP. HCM
                               - Học viên lớp TD20.1CVA tại TP. HCM

 

     Để chuẩn bị cho kế hoạch thi tốt nghiệp của lớp TD20.1CVA tại TP. HCM, Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch kỳ tốt nghiệp như sau:

1. Kiểm tra bằng tốt nghiệp và kết quả học tập

1.1. Kiểm tra văn bằng tốt nghiệp

Tất cả học viên phải nộp văn bằng tốt nghiệp (bản gốc) cho Trung tâm để kiểm tra, đối chiếu.

- Thời gian nộp: Ngày 10 & 11/01/2015

- Địa điểm: Trung tâm GDTX Chu Văn An Tp. HCM

Sau thời gian trên, những học viên không nộp bản gốc văn bằng sẽ không được dự thi tốt nghiệp.

1.2. Kiểm tra kết quả học tập

- Học viên tự đối chiếu kết quả học tập của mình với bảng điểm gốc do Trung tâm ĐTTX đã công bố

- Học viên còn thiếu điểm (chưa thi hoặc dưới điểm 5) thì phải thi lại

- Thời gian thi lại: Dự kiến từ ngày 07, 08/02/2015.

 

2. Nộp học phí kỳ tốt nghiệp

- Học phí kỳ tốt nghiệp: 1.720.000đ/học viên

- Thời gian nộp: Sẽ thông báo sau.

 

3. Nộp ảnh làm thẻ dự thi và làm bằng tốt nghiệp

- Học viên nộp 2 ảnh 3x4 mới nhất kiểu CMND để làm thẻ dự thi và bằng tốt nghiệp

- Thời gian nộp: Từ ngày 07/03/2015 đến 15/03/2015 nộp cho lớp trưởng

 

4. Lịch tập trung ôn thi tốt nghiệp

4.1. Địa điểm: Trung tâm GDTX Chu Văn An Tp. HCM

4.2. Thời gian và môn học

STT

Môn học
Họ và tên Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

1

Nghiệp vụ 1:

Toán và PP dạy học

ThS. Nguyễn Nam Hải

0917 987 646

20

07h30 - 11h30    07.03.2015

13h30 - 17h30    07.03.2015

07h30 - 11h30    08.03.2015

13h30 - 17h30    08.03.2015

2

Nghiệp vụ 2:

Tiếng việt và PP dạy học

ThS. Nguyễn Thị Như Sanh

0916.442.323

20

07h30 - 11h30    14.03.2015

13h30 - 17h30    14.03.2015

07h30 - 11h30    15.03.2015

13h30 - 17h30    15.03.2015

   Trên đây là kế hoạch cuối khóa học của lớp TD20.1CVA tại TP. HCM, kính đề nghị Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

    Trân trọng./.    

Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn