Lịch học kỳ 4 lớp TP20.1CVA tại TP. HCM

06/02/2015 10:44

             Kính gửi: 

                              - Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An Tp. HCM

                              - Học viên lớp TP20.1CVA tại TP. HCM

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 4 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 08/03/2015 - 20/03/2015 học viên đến tại Trung tâm GDTX Chu Văn An TP. HCM để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.550.000đ (Hai triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm GDTX Chu Văn An TP. HCM

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Đường lối CM của ĐCSVN

Học chung MP20.1CVA

ThS. Nguyễn Quốc Đạt

(GV. TP. HCM)

15

07h30 - 11h30    21.03.2015

13h30 - 17h30    21.03.2015

07h30 - 11h30    22.03.2015

07h30 - 09h00    30.05.2015

2

PP dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học 1

ThS. Nguyễn Thị Như Sanh 0916.442.323

15

07h30 - 11h30    04.04.2015

13h30 - 17h30    04.04.2015

07h30 - 11h30    05.04.2015

09h30 - 11h00    30.05.2015

3

Đại số

ThS. Nguyễn Nam Hải

0917 987 646

15

07h30 - 11h30    11.04.2015

13h30 - 17h30    11.04.2015

07h30 - 11h30    12.04.2015

13h30 - 15h00    30.05.2015

4

Cơ sở Tự nhiên-Xã hội 1 (VL,HH,SV)

ThS. Phan Văn An

0905.204.166

15

07h30 - 11h30    18.04.2015

13h30 - 17h30    18.04.2015

07h30 - 11h30    19.04.2015

15h30 - 17h00    30.05.2015

5

LL GD Tiểu học và LL dạy học TH

TS. Nguyễn Hoàng Hải

0914 085 396

15

07h30 - 11h30    16.05.2015

13h30 - 17h30    16.05.2015

07h30 - 11h30    17.05.2015

07h30 - 09h00    31.05.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

 

                        Trân trọng./.

 

Số: 67/ĐT-ĐTTX                                                                                                             Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn