lịch học kỳ 2 lớp LH21.1KTU tại KonTum

11/02/2015 03:40

              Kính gửi: 

                              - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh KonTum

                              - Học viên lớp LH21.1KTU tại TX, KonTum

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 2 của khoá học do  Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 15/03/2015 - 27/03/2015 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh KonTum để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.210.000đ (Hai triệu hai trăm mười nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh KonTum

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Những nglý CB của CNMLn P2

 ThS. Đinh Văn An  0903.595.329

15

07h30 - 11h30    28.03.2015

13h30 - 17h30    28.03.2015

07h30 - 11h30    29.03.2015

07h30 - 09h00    13.06.2015

2

 Xã hội học

 ThS. Đoàn Thị Lan Phương  0905.147.777

10

07h30 - 11h30    04.04.2015

13h30 - 17h30    04.04.2015

09h30 - 11h00    13.06.2015

3

 Kinh tế vĩ mô

  TS. Ninh Thị Thu Thuỷ  0905.845.945

15

07h30 - 11h30    11.04.2015

13h30 - 17h30    11.04.2015

07h30 - 11h30    12.04.2015

13h30 - 15h00    13.06.2015

4

 Đại cương văn hóa Việt Nam

 TS. Ngô Văn Hà  0983.396.787

10

07h30 - 11h30    18.04.2015

13h30 - 17h30    18.04.2015

15h30 - 17h00    13.06.2015

5

 Luật Hình sự 1

 ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà  0905 002 237

15

07h30 - 11h30    16.05.2015

13h30 - 17h30    16.05.2015

07h30 - 11h30    17.05.2015

07h30 - 09h00    14.06.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

 

Số: 112/ĐT-ĐTTX                                                                                                                      Trung tâm ĐTTX

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn