Lịch học kỳ 2 lớp MD21.2TTH tại Huế

12/02/2015 12:13

               Kính gửi: 

                              - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế

                              - Học viên lớp MD21.2TTH tại Huế

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 2 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 29/03/2015 - 10/04/2015 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 1.820.000đ (Một triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Sinh lý trẻ em

GV. Phan Thị Hoa

0905 523 353

10

07h30 - 11h30    11.04.2015

13h30 - 17h30    11.04.2015

07h30 - 09h00    20.06.2015

2

Văn học trẻ em

ThS. Lương Ngọc Hà 0989.983.247

20

07h30 - 11h30    18.04.2015

13h30 - 17h30    18.04.2015

07h30 - 11h30    19.04.2015

13h30 - 17h30    19.04.2015

09h30 - 11h00    20.06.2015

3

Âm nhạc

GV. Nguyễn Thị Mốt

0167.386.8489

10

07h30 - 11h30    09.05.2015

13h30 - 17h30    09.05.2015

13h30 - 15h00    20.06.2015

4

Dinh dưỡng

GV. Nguyễn Thị Minh Tâm 0986 450 169

10

07h30 - 11h30    16.05.2015

13h30 - 17h30    16.05.2015

15h30 - 17h00    20.06.2015

5

Tạo hình và đồ chơi

ThS. Phạm Thị Thuỳ Xuân 0934 907 348

15

07h30 - 11h30    23.05.2015

13h30 - 17h30    23.05.2015

07h30 - 11h30    24.05.2015

07h30 - 09h00    21.06.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

 

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

 

Số: 53/ĐT-ĐTTX                                                                                                                          Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn