Lịch học kỳ 4 lớp MD20.1TTH tại Huế

11/02/2015 11:32

           Kính gửi: 

                              - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế

                              - Học viên lớp MD20.1TTH tại Huế

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 4 của khoá học do  Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 29/03/2015 - 11/04/2015 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 1.820.000đ (Một triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Tâm lý học gia đình

ThS. Phạm Thị Mơ 0935.241.352

10

07h30 - 11h30    12.04.2015

13h30 - 17h30    12.04.2015

07h30 - 09h00    20.06.2015

2

Phương pháp dạy học môn Toán

GV. Nguyễn Thị Triều Tiên 0168.8987.872

10

07h30 - 11h30    18.04.2015

13h30 - 17h30    18.04.2015

09h30 - 11h00    20.06.2015

3

Đánh giá trong giáo dục mầm non

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt 0905 129 015

10

07h30 - 11h30    09.05.2015

13h30 - 17h30    09.05.2015

13h30 - 15h00    20.06.2015

4

PP cho trẻ LQ môi trường xung quanh

GV. Nguyễn Thị Mốt

0167.386.8489

10

07h30 - 11h30    16.05.2015

13h30 - 17h30    16.05.2015

15h30 - 17h00    20.06.2015

5

Ppháp ptriển ngôn ngữ & LQ TPVH

ThS. Nguyễn Thị Diệu Hà 0989.228.515

15

07h30 - 11h30    30.05.2015

13h30 - 17h30    30.05.2015

07h30 - 11h30    31.05.2015

07h30 - 09h00    21.06.2015

6

Tổ chức các hoạt động vui chơi

GV. Đặng Thị Thu Cúc

0905 270 842

10

07h30 - 11h30    06.06.2015

13h30 - 17h30    06.06.2015

09h30 - 11h00    21.06.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

                        Trân trọng./.

 

Số: 49/ĐT-ĐTTX                                                                                                            Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn