Lịch học kỳ 4 lớp MT20.1TTH tại Huế

11/02/2015 11:39

              Kính gửi: 

                              - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế

                              - Học viên lớp MT20.1TTH tại Huế

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 4 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 15/03/2015 - 27/03/2015 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.380.000đ (Hai triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Phương pháp hình thành biểu tượng toán

GV. Nguyễn Thị M Tâm 0986 450 169

15

07h30 - 11h30    28.03.2015

13h30 - 17h30    28.03.2015

07h30 - 11h30    29.03.2015

07h30 - 09h00    06.06.2015

2

Nghệ thuật đọc, kể diễn cảm tác phẩm văn học cho trẻ mầm non

ThS. Lê Thị Tấn

0905 136 036

10

07h30 - 11h30    04.04.2015

13h30 - 17h30    04.04.2015

09h30 - 11h00    06.06.2015

3

Múa và phương pháp dạy học múa

ThS. Nguyễn Thị Châu 0977 579 599

15

07h30 - 11h30    11.04.2015

13h30 - 17h30    11.04.2015

07h30 - 11h30    12.04.2015

13h30 - 15h00    06.06.2015

4

Tạo hình nâng cao

ThS. Phạm Thị Thuỳ Xuân 0934 907 348

15

07h30 - 11h30    09.05.2015

13h30 - 17h30    09.05.2015

07h30 - 11h30    10.05.2015

15h30 - 17h00    06.06.2015

5

Kích thích tính sáng tạo của trẻ thông qua HĐ cho trẻ làm quen với toán

ThS. Đinh Thị Thu Hằng 0985.970.727

10

07h30 - 11h30    16.05.2015

13h30 - 17h30    16.05.2015

07h30 - 09h00    07.06.2015

6

Phương pháp giáo dục âm nhạc

ThS. Tôn Nữ Diệu Hằng 0983 481 171

10

07h30 - 11h30    23.05.2015

13h30 - 17h30    23.05.2015

09h30 - 11h00    07.06.2015

7

Đường lối CM của Đảng Cộng sản Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Kim Bình 0913.401.194

10

07h30 - 11h30    24.05.2015

13h30 - 17h30    24.05.2015

13h30 - 15h00    07.06.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

 

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 50/ĐT-ĐTTX                                                                                                                                     Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn