Lịch học kỳ 5 lớp LH20.1TTN tại Thừa Thiên Huế

10/02/2015 04:09

              Kính gửi: 

                              - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế

                              - Học viên lớp LH20.1TTN - Thừa Thiên Huế

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 5 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 15/03/2015 - 27/03/2015 học viên đến tại Trung tâm GDTX huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.040.000đ (Hai triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).
 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm GDTX huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

 

1

 

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 TS. Trần Ngọc Ánh  0905.164874

10

07h30 - 11h30    28.03.2015

13h30 - 17h30    28.03.2015

07h30 - 09h00    06.06.2015

2

 Quản lý Nhà nước về kinh tế

 

 PGS.TS. Nguyễn Thế Tràm
0914.057.145

10

07h30 - 11h30    04.04.2015

13h30 - 17h30    04.04.2015

09h30 - 11h00    06.06.2015

 

3

 

 Lịch sử nhà nước và Pluật thế giới

 GV. Nguyễn Tiến Nam    0905.288.733

10

07h30 - 11h30    09.05.2015

13h30 - 17h30    09.05.2015

13h30 - 15h00    06.06.2015

 

 

 Luật tố tụng dân sự

 

 ThS. Trần Văn Quang  0989.448.606

15

07h30 - 11h30    23.05.2015

13h30 - 17h30    23.05.2015

07h30 - 11h30    24.05.2015

15h30 - 17h00    06.06.2015

 

5

 

 Luật Thương mại 2

 

 ThS. Trần Tuấn Sơn

0912.892.108

15

07h30 - 11h30    30.05.2015

13h30 - 17h30    30.05.2015

07h30 - 11h30    31.05.2015

07h30 - 09h00    07.06.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 99/ĐT-ĐTTX                                                                                                                      Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn