Lịch học kỳ 6 lớp LH19.1TTA, LH19.2TTA Thừa Thiên - Huế

25/02/2015 05:06

             Kính gửi: 
                             - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế
                             - Học viên lớp LH19.1TTA, LH19.2TTA Thừa Thiên - Huế

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 6 của khoá học do  Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 01/03/2015 - 13/03/2015 học viên đến tại Trường Trung học nghề, ALưới, Thừa Thiên - Huế để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.040.000đ (Hai triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trường Trung học nghề, ALưới, Thừa Thiên - Huế

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Luật Hành chính

ThS. Nguyễn Thị Châu

(GV. Huế)

15

07h30 - 11h30    14.03.2015

13h30 - 17h30    14.03.2015

07h30 - 11h30    15.03.2015

07h30 - 09h00    23.05.2015

2

 Công pháp quốc tế

ThS. Trần Văn Quang 0989.448.606

15

07h30 - 11h30    21.03.2015

13h30 - 17h30    21.03.2015

07h30 - 11h30    22.03.2015

09h30 - 11h00    23.05.2015

3

 Luật Đất đai

ThS. Phan Hữu Chánh

(GV. Huế)

10

07h30 - 11h30    28.03.2015

13h30 - 17h30    28.03.2015

13h30 - 15h00    23.05.2015

4

 Luật Ngân hàng

ThS. Ng. Hoàng Duy Linh

0914.203.963

10

07h30 - 11h30    11.04.2015

13h30 - 17h30    11.04.2015

15h30 - 17h00    23.05.2015

5

 Luật Tài chính

ThS. Ng. Hoàng Duy Linh

0914.203.963

10

07h30 - 11h30    12.04.2015

13h30 - 17h30    12.04.2015

07h30 - 09h00    24.05.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 132/ĐT-ĐTTX                                                                                                                                                                 Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn