LỊCH HỌC VÀ THI HỌC KỲ 3 LỚP QL24.1TTA TẠI ALƯỚI, THỪA THIÊN HUẾ

05/06/2018 09:53

             Kính gửi: 
                              - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thừa Thiên - Huế
                              - Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên ALưới

                              - Học viên lớp QL24.1TTA tại Alưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của khoá học như sau:
 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 29/05/2018 - 15/06/2018 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên ALưới để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.520.000đ (Ba triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).
 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên ALưới

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Đại cương văn hóa Việt Nam

PGS.TS. Ngô Văn Hà
0983.396.787

10

07h30 - 11h30    16.06.2018

13h30 - 17h30    16.06.2018

07h30 - 09h00    11.08.2018

2

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

ThS. Trần Trung
0986.698.319

20

07h30 - 11h30    30.06.2018

13h30 - 17h30    30.06.2018

07h30 - 11h30    01.07.2018

13h30 - 17h30    01.07.2018

09h30 - 11h00    11.08.2018

3

Quản trị học

ThS. Ngô Xuân Thuỷ
0905.117.777

15

07h30 - 11h30    07.07.2018

13h30 - 17h30    07.07.2018

07h30 - 11h30    08.07.2018

13h30 - 15h00    11.08.2018

4

Luật kinh tế

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà
0905 002 237

10

07h30 - 11h30    14.07.2018

13h30 - 17h30    14.07.2018

15h30 - 17h00    11.08.2018

5

Lịch sử các học thuyết chính trị

TS. Nguyễn Hồng Cử
0905.242.929

10

07h30 - 11h30    15.07.2018

13h30 - 17h30    15.07.2018

07h30 - 09h00    12.08.2018

6

Marketing căn bản

ThS. Nguyễn Cao Liên Phước
0905.887.435

15

07h30 - 11h30    21.07.2018

13h30 - 17h30    21.07.2018

07h30 - 11h30    22.07.2018

09h30 - 11h00    12.08.2018

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn