Lịch học và thi học kỳ 4 lớp QL24.1TTA tại Alưới

31/08/2018 09:19

            Kính gửi: 
                             - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thừa Thiên - Huế
                             - Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên ALưới

                             - Học viên lớp QL24.1TTA tại Alưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trường và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 4 của khoá học như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 11/09/2018 - 21/09/2018 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên ALưới để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.520.000đ (Ba triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).
 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên ALưới
 

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam

 PGS.TS. Ngô Văn Hà 0983.396.787

15

07h30 - 11h30    22.09.2018

13h30 - 17h30    22.09.2018

07h30 - 11h30    23.09.2018

07h30 - 09h00    08/12/2018

2

 Hành chính công

 PGS.TS. Lê Hữu Ái 0903.533.123

15

07h30 - 11h30    29.09.2018

13h30 - 17h30    29.09.2018

07h30 - 11h30    30.09.2018

09h30 - 11h00    08/12/2018

3

 Lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam

 ThS. Nguyễn Văn Hoàn

0935.522.888

15

07h30 - 11h30    06.10.2018

13h30 - 17h30    06.10.2018

07h30 - 11h30    07.10.2018

13h30 - 15h00    08/12/2018

4

 Xã hội học

 ThS. Nguyễn Tiến Nam

0905.698.198

10

07h30 - 11h30    27.10.2018

13h30 - 17h30    27.10.2018

15h30 - 17h00    08/12/2018

5

 Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

 ThS. Nguyễn Tiến Nam

0905.698.198

10

07h30 - 11h30    28.10.2018

13h30 - 17h30    28.10.2018

07h30 - 09h00    09/12/2018

6

 Luật hành chính

 ThS. Trần Tuấn Sơn 0912.892.108

15

07h30 - 11h30    24.11.2018

13h30 - 17h30    24.11.2018

07h30 - 11h30    25.11.2018

09h30 - 11h00    09/12/2018

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trường và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn