Lịch học và thi học kỳ 5 lớp QL24.1TTA tại Alưới

12/03/2019 04:07

              Kính gửi: 
                              - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thừa Thiên - Huế
                              - Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên ALưới

                              - Học viên lớp QL24.1TTA tại Alưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 5 của khoá học như sau:
 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 12/03/2019 - 22/03/2019 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên ALưới để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.840.000đ (Ba triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).
 

2. Thời gian học và thi học kỳ:
Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên ALưới

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Luật đất đai

ThS. Đào Thị Nhung
0913.577.767

10

07h30 - 11h30    23.03.2019

13h30 - 17h30    23.03.2019

07h30 - 09h00    15/06/2019

2

 Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước

TS. Lâm Bá Hòa
0982.919.182

15

07h30 - 11h30    30.03.2019

13h30 - 17h30    30.03.2019

07h30 - 11h30    31.03.2019

09h30 - 11h00    15/06/2019

3

 Lịch sử các học thuyết kinh tế

TS. Nguyễn Hồng Cử
0905.242.929

15

07h30 - 11h30    25.05.2019

13h30 - 17h30    25.05.2019

07h30 - 11h30    26.05.2019

13h30 - 15h00    15/06/2019

4

 Chiến lược phát triển kinh tế xã hội

TS. Lê Bảo

0905.163.256

15

07h30 - 11h30    01.06.2019

13h30 - 17h30    01.06.2019

07h30 - 11h30    02.06.2019

15h30 - 17h00    15/06/2019

5

 Luật hiến pháp

 ThS. Trần Trung
0986.698.319

15

07h30 - 11h30    08.06.2019

13h30 - 17h30    08.06.2019

18h30 - 21h30    08.06.2019

07h30 - 09h00    16/06/2019

6

 Luật lao động

ThS. Trần Trung
0986.698.319

10

07h30 - 11h30    09.06.2019

13h30 - 17h30    09.06.2019

09h30 - 11h00    16/06/2019

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 53/ĐTTX-GV

Trung tâm ĐTTX


 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn