Lịch học và thi học kỳ 6 lớp QL24.1TTA tại Trung tâm GDTX tỉnh TT. Huế

05/09/2019 10:12

              Kính gửi:
                              - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên - Huế
                              - Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên ALưới
|
                             - Học viên lớp QL24.1TTA tại Alưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế

           
     Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 6 của khoá học như sau:

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 07/09/2019 - 14/09/2019 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên ALưới để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 4.080.000đ (Bốn triệu không trăm tám mươi nghìn đồng).
 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên ALưới

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

ThS. Lê Đức Tâm
0905.177.612

10

07h30 - 11h30    15.09.2019
13h30 - 17h30    15.09.2019

07h30 - 09h00    30/11/2019

2

 Kinh tế công cộng

ThS. Nguyễn Thị Hải Đường
0982.066.455

10

07h30 - 11h30    22.09.2019
13h30 - 17h30    22.09.2019

09h30 - 11h00    30/11/2019

3

Nguyên lý thống kê kinh tế

 ThS. Phan Thị Bích Vân
 0905.291.851

15

07h30 - 11h30    28.09.2019
13h30 - 17h30    28.09.2019
07h30 - 11h30    29.09.2019

13h30 - 15h00    30/11/2019

4

Quản lý nhà nước về kinh tế

 TS. Lê Bảo
 0905163256

15

07h30 - 11h30    05.10.2019
13h30 - 17h30    05.10.2019
07h30 - 11h30    06.10.2019

15h30 - 17h00    30/11/2019

5

Luật đất đai

 ThS. Đào Thị Nhung
 0913.577.767

10

07h30 - 11h30    12.10.2019

13h30 - 17h30    12.10.2019

07h30 - 09h00    01/12/2019

6

 Quản lý NN về nông nghiệp, nông thôn

 ThS. Nguyễn Tiến Lương
 0905.026.453

10

07h30 - 11h30    13.10.2019

13h30 - 17h30    13.10.2019

09h30 - 11h00    01/12/2019

7

Tổ chức nhân sự trong cơ quan hành chính

TS. Phạm Huy Thành

0966.904.325

15

07h30 - 11h30    26.10.2019

13h30 - 17h30    26.10.2019

07h30 - 11h30    27.10.2019

13h30 - 15h00    01/12/2019

8

 Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường

ThS. Đỗ Minh Huy
0904.132.113

10

13h30 - 17h30    02.11.2019

07h30 - 11h30    03.11.2019

15h30 - 17h00    01/12/2019

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).
            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Trung tâm ĐTTX

Số: 457/ĐTTX-GV

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn