Thông báo điều chỉnh kế hoạch cuối khóa lớp MP18.1TTH tại Huế

05/02/2015 06:25

                   Kính gửi:   - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên - Huế
                                     - Học viên lớp MP18.1TTH tại Huế

 

    Để chuẩn bị cho kế hoạch thi tốt nghiệp của lớp MP18.1TTH tại Huế, Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên điều chỉnh kế hoạch kỳ tốt nghiệp như sau:

1. Kiểm tra bằng tốt nghiệp và kết quả học tập

1.1. Kiểm tra văn bằng tốt nghiệp

Những học viên chưa nộp văn bằng tốt nghiệp (bản gốc) phải nộp cho Trung tâm để kiểm tra, đối chiếu.

- Thời gian nộp: Ngày 21/03/2015

- Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên - Huế

Sau thời gian trên, những học viên không nộp bản gốc văn bằng sẽ không được dự thi tốt nghiệp.

1.2. Kiểm tra kết quả học tập

- Học viên tự đối chiếu kết quả học tập của mình với bảng điểm gốc do Trung tâm ĐTTX đã công bố

- Học viên còn thiếu điểm (chưa thi hoặc dưới điểm 5) thì phải thi lại

- Thời gian thi lại: Dự kiến từ tháng 07/03-12/04/2015

 

2. Nộp học phí kỳ tốt nghiệp

- Học phí kỳ tốt nghiệp: 1.720.000đ/học viên
- Thời gian nộp: Từ ngày 04 - 12/04/2015

 

3. Nộp ảnh làm thẻ dự thi và làm bằng tốt nghiệp

- Học viên nộp 2 ảnh 3x4 mới nhất kiểu CMND để làm thẻ dự thi và bằng tốt nghiệp

- Thời gian nộp: Từ ngày 21/03/2015 nộp tại Trung tâm GDTX tỉnh Thừa Thiên - Huế

 

4. Lịch tập trung ôn thi tốt nghiệp

4.1. Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh Thừa Thiên - Huế

4.2. Thời gian và môn học

STT

  Môn học
Họ và tên Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

 

1

 

 Nghiệp vụ 2:

 Tiếng việt và PPDH

 

ThS. Lê Thị Tấn

 0905 136 036

 

20

07h30 - 11h30    21.03.2015

13h30 - 17h30    21.03.2015

07h30 - 11h30    22.03.2015

13h30 - 17h30    22.03.2015

 

2

   

  Nghiệp vụ 1:

  Giải phẫu sinh lý và vệ sinh  phòng bệnh

 

 GV. Phan Thị Hoa

 0905 523 353

 

20

07h30 - 11h30    28.03.2015

13h30 - 17h30    28.03.2015

07h30 - 11h30    29.03.2015

13h30 - 17h30    29.03.2015

   Trên đây là kế hoạch cuối khóa học của lớp MP18.1TTH tại Huế, kính đề nghị Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

Trân trọng./.                                                                                                                         Trung tâm ĐTTX

Lưu ý: Thông báo này thay cho thông báo số: 63/ĐT-ĐTTX ngày 16 tháng 01 năm 2015.     

    

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn