Hướng dẫn đăng ký xét hỗ trợ 20% học phí (Đợt 2) của 01 học kỳ đóng trong năm 2020 cho một số đối tượng học viên gặp khó khăn trong dịch bệnh Covid-19

12/08/2020 05:32

 I. Đối tượng được xem xét hỗ trợ

 1. Nhóm 1: Học viên đã đi làm, độc lập kinh tế và không còn phụ thuộc vào gia đình, thuộc một trong các đối tượng:

    a) Học viên là hộ nghèo hoặc cận nghèo năm 2020;

    b) Học viên bị mất việc hoặc tạm thời nghỉ việc không hưởng lương, giảm thu nhập.
 

 2. Nhóm 2: Học viên chưa đi làm, đang sống phụ thuộc vào gia đình, thuộc một trong các đối tượng:

    a) Học viên là con của gia đình người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

    b) Học viên  là con của gia đình thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo năm 2020;

    c) Học viên có cả bố và mẹ bị mất việc hoặc tạm thời nghỉ việc không hưởng lương, giảm thu nhập, gia đình gặp khó khăn về kinh tế.
 

 II. Hồ sơ đăng ký

 1. Đối với nhóm 1: 

 Đơn đăng ký xét cấp hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (theo mẫu), ngoài ra tương ứng từng trường hợp cụ thể đính kèm theo hồ sơ như sau:

    a) Sổ hộ nghèo/cận nghèo năm 2020; Sổ hộ khẩu gia đình học viên (bản sao).

    b) Quyết định cho nghỉ việc/tạm hoãn hợp đồng lao động/nghỉ không lương, xác nhận giảm/không có thu nhập của cơ quan, tổ chức nơi làm
    việc. Đối với lao động tự do xin xác nhận của UBND xã/phường nơi học viên cư trú.

 

 2. Đối với nhóm 2: 

 Đơn đăng ký xét cấp hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (theo mẫu), ngoài ra tương ứng từng trường hợp cụ thể đính kèm
 theo hồ sơ như sau:

    a) Giấy chứng nhận bố/mẹ là người có công với cách mạng; Sổ hộ khẩu gia đình học viên (bản sao).

    b) Sổ hộ nghèo/cận nghèo năm 2020; Sổ hộ khẩu gia đình học viên (bản sao).

    c) Quyết định cho nghỉ việc/tạm hoãn hợp đồng lao động/nghỉ không lương, xác nhận giảm/không có thu nhập của cơ quan, tổ chức nơi bố và
    mẹ của học viên làm việc. Đối với bố, mẹ là lao động tự do xin xác nhận của UBND xã/phường nơi gia đình học viên cư trú.

 

 III. Thời gian và cách thức đăng ký

 Hồ sơ đăng ký xét giảm học phí vui lòng gửi file qua email cce@cce.udn.vn từ ngày nhận thông báo đến hết ngày 30/9/2020.

 Sau khi có kết quả xét hồ sơ, CCE - Đại học Đà Nẵng sẽ thông báo học viên nộp hồ sơ bản cứng nếu đủ   điều kiện nhận hỗ trợ.

 Đơn đăng ký xét cấp hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19: TẠI ĐÂY

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn