Thông báo Lễ tổng kết khóa học và trao bằng tốt nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh

19/10/2020 05:11

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ tổng kết khóa học và trao bằng tốt nghiệp

Kính gửi: Học viên các lớp AV25.2B2, AV25.3B2, AV24.1B1 và AV24.2B1 tại TP. HCM

           

1.      Thời gian: ngày 25.10.2020 (Chủ nhật)

- 08h30 - 09h30: Công tác chuẩn bị

- 09h30 - 10h30: Lễ trao bằng

2.   Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI, 189 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6, Tp. Hồ Chí Minh

3.   Chương trình buổi lễ:

- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

         - Báo cáo tổng kết khóa học

- Phát biểu của lãnh đạo Đại học Đà Nẵng

- Công bố Quyết định tốt nghiệp của các lớp AV25.2B2, AV25.3B2, AV24.1B1 và AV24.2B1

- Công bố Quyết định khen thưởng

- Phát biểu của đại diện tân Cử nhân

- Trao bằng

- Bế mạc.

 

Để buổi Lễ diễn ra trang trọng và có ý nghĩa, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên Đại học Đà Nẵng trân trọng kính mời toàn thể các tân cử nhân tham dự và nhận bằng tốt nghiệp.

Ghi chú: 

-   Đề nghị các tân Cử nhân mang theo CMND (bắt buộc) để ghi số CMND vào sổ nhận bằng.

- Việc trao bằng tại Hội trường chỉ dành cho tân Cử nhân có mặt và hoàn thành các thủ tục chuẩn bị nêu trên.

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

ThS. Nguyễn Hữu Hiển

 

 

CCE            

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn