ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Quy định xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trong chương trình đào tạo đại học hình thức đào tạo từ xa tại Đại học Đà Nẵng

14/07/2023

Quy định xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trong chương trình đào tạo đại học hình thức đào tạo từ xa tại Đại học Đà Nẵng

Quy chế, quy định

Quy định đào tạo từ xa của Đại học Đà Nẵng ban hành ngày 12/10/2021

10/11/2021

Quyết định này thay thế Quyết định số 2469/QĐ-ĐHĐN ngày 02/8/2017 của Giám đốc ĐHĐN ban hành Quy định đào tạo từ xa của Đại học Đà Nẵng. Đối với những khóa tuyển sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực, việc tổ chức và quản lý đào tạo từ xa được áp dụng theo Quy định đào tạo từ xa được ban hành theo Quyết định số 2469/QĐ-ĐHĐN ngày 02/8/2017 của Giám đốc ĐHĐN.

Quy chế, quy định

Quy định tiếp nhận và xử lý hồ sơ tuyển sinh đại học dưới dạng văn bản điện tử

06/10/2021

Quy định tiếp nhận và xử lý hồ sơ tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa dưới dạng văn bản điện tử

Quy chế, quy định

Quy định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức đã tích lũy của người học

10/07/2020

Quy định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông, theo hình thức đào tạo từ xa

Quy chế, quy định

Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT quy định nội dung chính ghi trên văn bằng

06/11/2019

Thông tư này quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học gồm: bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và các văn bằng trình độ tương đương

Quy chế, quy định

Quy định đào tạo từ xa của Đại học Đà Nẵng ban hành ngày 02/08/2017

02/08/2017

Quy định này áp dụng trong Đại học Đà Nẵng đối với các khóa tuyển sinh đào tạo từ xa từ tháng 6/2017 trở về sau.

Quy chế, quy định

Đang cập nhật dữ liệu