ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Kế hoạch học kỳ 6 lớp AV27.6B1, ngành Ngôn ngữ Anh

11/05/2023

Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến các Anh/Chị học viên kế hoạch học kỳ 6 như sau:

Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch học kỳ 6 lớp LH27.3B1, ngành Luật

11/05/2023

Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến các Anh/Chị học viên kế hoạch học kỳ 6 như sau:

Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch học kỳ 5 lớp AV28.2B1, ngành Ngôn ngữ Anh

11/05/2023

Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến các Anh/Chị học viên kế hoạch học kỳ 5 như sau:

Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch học kỳ 5 lớp AV28.5B2, ngành Ngôn ngữ Anh

11/05/2023

Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến các Anh/Chị học viên kế hoạch học kỳ 5 như sau:

Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch học kỳ 5 lớp AV28.5B2BTR, ngành Ngôn ngữ Anh

11/05/2023

Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến các Anh/Chị học viên kế hoạch học kỳ 5 như sau:

Kế hoạch đào tạo

Đang cập nhật dữ liệu

1345678910Cuối cùng