ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Kế hoạch học kỳ 5 lớp LH29.2B1, ngành Luật

06/06/2024

Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến các Anh/Chị học viên kế hoạch học kỳ 5 như sau:

Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch học kỳ 5 lớp AV29.4B2NVT, ngành Ngôn ngữ Anh

06/06/2024

Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến các Anh/Chị học viên kế hoạch học kỳ 5 như sau:

Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch học kỳ 5 lớp AV29.4B2TGI, ngành Ngôn ngữ Anh

06/06/2024

Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến các Anh/Chị học viên kế hoạch học kỳ 5 như sau:

Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch học kỳ 4 lớp AV30.1B1, ngành Ngôn ngữ Anh

06/06/2024

Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến các Anh/Chị học viên kế hoạch học kỳ 4 như sau:

Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch học kỳ 4 lớp AV30.2B2BDI, ngành Ngôn ngữ Anh

06/06/2024

Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến các Anh/Chị học viên kế hoạch học kỳ 4 như sau:

Kế hoạch đào tạo

Đang cập nhật dữ liệu

1345678910Cuối cùng