ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa khóa 31.4/2024 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An, Thành phố Hồ Chí Minh

03/06/2024

Căn cứ Kế hoạch số 5181/KH-ĐHĐN ngày 08/12/2023, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa khóa 31.4/2024 tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

03/06/2024

Căn cứ Kế hoạch số 5181/KH-ĐHĐN ngày 08/12/2023, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa khóa 31.4/2024 tại tỉnh Bến Tre

03/06/2024

Căn cứ Kế hoạch số 5181/KH-ĐHĐN ngày 08/12/2023, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bến Tre thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa khóa 31.4/2024 tại tỉnh Bình Định

03/06/2024

Căn cứ Kế hoạch số 5181/KH-ĐHĐN ngày 08/12/2023, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Quang Trung thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa khóa 31.4/2024 tại tỉnh Bình Dương

03/06/2024

Căn cứ Kế hoạch số 5181/KH-ĐHĐN ngày 08/12/2023, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh

Đang cập nhật dữ liệu

1345678910Cuối cùng