ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Quy chế tổ chức và hoạt động của TTĐTTX - 2023

22/03/2023

Quy chế tổ chức và hoạt động của TTĐTTX - 2023

Văn bản tài liệu

Phiếu đăng ký nhập học

21/04/2022

Phiếu đăng ký nhập học hình thức đào tạo từ xa

Văn bản tài liệu

Hướng dẫn sử dụng Elsevier ScienceDirect

21/04/2022

Hướng dẫn sử dụng Elsevier ScienceDirect

Tài liệu hướng dẫn

Hướng dẫn tra cứu hệ thống mạng thư viện Đại học Đà Nẵng

30/03/2022

Hướng dẫn tra cứu hệ thống mạng thư viện Đại học Đà Nẵng trên giao diện Primo

Tài liệu hướng dẫn

Hướng dẫn đăng nhập Email tên miền oncce.udn.vn trên Outlook

30/03/2022

Hướng dẫn đăng nhập Email tên miền oncce.udn.vn trên Outlook

Tài liệu hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng phần mềm học qua mạng

29/03/2022

Hướng dẫn sử dụng phần mềm học qua mạng

Văn bản tài liệu

Quy định đào tạo từ xa 2021

12/10/2021

Quy định đào tạo từ xa 2021

Văn bản tài liệu

Đang cập nhật dữ liệu