ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Thông tư 28-2023 của Bộ GDĐT: Quy chế đào tạo từ xa - Đại học

20/02/2024

Thông tư 28-2023 của Bộ GDĐT: Quy chế đào tạo từ xa - Đại học

Văn bản tài liệu

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

19/09/2023

Biểu mẫu Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Văn bản tài liệu

Quy chế tổ chức và hoạt động của TTĐTTX - 2023

22/03/2023

Quy chế tổ chức và hoạt động của TTĐTTX - 2023

Văn bản tài liệu

Phiếu đăng ký xét tuyển

21/04/2022

Phiếu đăng ký xét tuyển hình thức đào tạo từ xa

Văn bản tài liệu

Hướng dẫn sử dụng Elsevier ScienceDirect

21/04/2022

Hướng dẫn sử dụng Elsevier ScienceDirect

Tài liệu hướng dẫn

Hướng dẫn tra cứu hệ thống mạng thư viện Đại học Đà Nẵng

30/03/2022

Hướng dẫn tra cứu hệ thống mạng thư viện Đại học Đà Nẵng trên giao diện Primo

Tài liệu hướng dẫn

Hướng dẫn đăng nhập Email tên miền oncce.udn.vn trên Outlook

30/03/2022

Hướng dẫn đăng nhập Email tên miền oncce.udn.vn trên Outlook

Tài liệu hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng phần mềm học qua mạng

29/03/2022

Hướng dẫn sử dụng phần mềm học qua mạng

Văn bản tài liệu

Quy định đào tạo từ xa 2021

12/10/2021

Quy định đào tạo từ xa 2021

Văn bản tài liệu

Quy chế tuyển sinh đào tạo từ xa 2017

12/07/2017

Quy chế tuyển sinh đào tạo từ xa 2017

Văn bản tài liệu

Đang cập nhật dữ liệu