ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Thông báo tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp các lớp AV28.1B2BDU, AV28.1B2, AV28.2B2, ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Bình Dương ngày 03/06/2023

18/05/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Lễ tổng kết khóa học và trao bằng cử nhân cho học viên khóa 28 ngành Ngôn ngữ Anh. Kế hoạch tổ chức cụ thể như sau

Thông tin học qua mạng

Thông báo tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp các lớp AV28.2B2CQL, ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Cán bộ Quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Mịnh ngày 03/06/2023

18/05/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Lễ tổng kết khóa học và trao bằng cử nhân cho học viên khóa 28 ngành Ngôn ngữ Anh. Kế hoạch tổ chức cụ thể như sau:

Thông tin học qua mạng

Thông báo tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp các lớp AV28.1B2, AV28.1B2HCM, AV28.2B2, ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI ngày 27/05/2023

18/05/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Lễ tổng kết khóa học và trao bằng cử nhân cho học viên các lớp AV28.1B2, AV28.1B2HCM, AV28.2B2, khóa 28 ngành Ngôn ngữ Anh vào ngày 27 tháng 5 năm 2023 tại Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI. Kế hoạch tổ chức cụ thể như sau:

Thông tin học qua mạng

Thông báo tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp lớp AV28.2B2CVA, ngành Ngôn ngữ Anh tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An ngày 28/05/2023

18/05/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Lễ tổng kết khóa học và trao bằng cử nhân cho học viên lớp AV28.2B2CVA ngành Ngôn ngữ Anh vào ngày 28 tháng 5 năm 2023 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An. Kế hoạch tổ chức cụ thể như sau:

Thông tin học qua mạng

Lễ khai giảng cho học viên lớp AV30.1B2DNO tại TTGDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông

09/03/2023

Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ khai giảng cho học viên lớp AV30.1B2DNO tại TTGDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông. Kế hoạch tổ chức cụ thể như sau

Thông tin học qua mạng

Thông báo tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp lớp AV27.5B2DNO, ngành Ngôn ngữ Anh tại Đắk Nông ngày 25/02/2023

09/02/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Lễ tổng kết khóa học và trao bằng cử nhân cho học viên lớp AV27.5B2DNO ngành Ngôn ngữ Anh. Kế hoạch tổ chức cụ thể như sau:

Thông tin học qua mạng

Thông báo tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp khóa 27, ngành Ngôn ngữ Anh tại Đắk Lắk ngày 19/02/2023

02/02/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Lễ tổng kết khóa học và trao bằng cử nhân cho học viên khóa 27, ngành Ngôn ngữ Anh. Kế hoạch tổ chức cụ thể như sau:

Thông tin học qua mạng

Thông báo tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp lớp AV27.5B2VLO, ngành Ngôn ngữ Anh tại Vĩnh Long ngày 18/02/2023

02/02/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Lễ tổng kết khóa học và trao bằng cử nhân cho học viên lớp AV27.5B2VLO ngành Ngôn ngữ Anh. Kế hoạch tổ chức cụ thể như sau:

Thông tin học qua mạng

Đang cập nhật dữ liệu

1234567