ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Lễ khai giảng lớp AV31.2B2HPH, LH31.2B2HPH tại Hải Phòng ngày 30/6/2024

17/06/2024

Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ khai giảng cho học viên  lớp AV31.2B2HPH, LH31.2B2HPH tại Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản. Kế hoạch tổ chức cụ thể như sau

Thông tin học qua mạng

Thông báo tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp tại Buôn Ma Thuột ngày 30/6/2024

10/06/2024

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Lễ tổng kết khóa học và trao bằng cử nhân cho học viên khóa 29 các ngành Ngôn ngữ Anh và Luật. Kế hoạch tổ chức cụ thể như sau

Thông tin học qua mạng

Thông báo tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp tại Đại học Đà Nẵng ngày 29/6/2024

10/06/2024

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Lễ tổng kết khóa học và trao bằng cử nhân cho học viên khóa 27, 28, 29 các ngành Ngôn ngữ Anh, Kế toán và Luật. Kế hoạch tổ chức cụ thể như sau

Thông tin học qua mạng

Lễ khai giảng lớp AV31.2B2DNO tại TTGDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông

04/06/2024

Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học viên lớp AV31.2B2DNO kế hoạch khai giảng như sau

Thông tin học qua mạng

Thông báo tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 08/6/2024

23/05/2024

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Lễ tổng kết khóa học và trao bằng cử nhân cho học viên lớp AV29.1B2CVA, khóa 29 ngành Ngôn ngữ Anh. Kế hoạch tổ chức cụ thể như sau

Thông tin học qua mạng

Thông báo tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp tại Bình Dương ngày 01/6/2024

23/05/2024

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Lễ tổng kết khóa học và trao bằng cử nhân cho học viên khóa 29 ngành Ngôn ngữ Anh và Luật. Kế hoạch tổ chức cụ thể như sau

Thông tin học qua mạng

Thông báo tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp tại Đồng Nai ngày 08/6/2024

23/05/2024

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Lễ tổng kết khóa học và trao bằng cử nhân cho học viên khóa 29 ngành Ngôn ngữ Anh và Luật. Kế hoạch tổ chức cụ thể như sau

Thông tin học qua mạng

Thông báo tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/6/2024

23/05/2024

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Lễ tổng kết khóa học và trao bằng cử nhân cho học viên khóa 27, 28, 29 các ngành Ngôn ngữ Anh, Kế toán và Luật. Kế hoạch tổ chức cụ thể như sau

Thông tin học qua mạng

Thông báo tổ chức Lễ khai giảng tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An, thành phố Hồ Chí Minh ngày 26/5/2024

23/05/2024

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học viên lớp AV31.2B2CVA kế hoạch khai giảng như sau

Thông tin học qua mạng

Thông báo mức thu học phí năm học 2023-2024

10/04/2024

Thông báo mức thu học phí năm học 2023-2024

Công khai tài chính

Đang cập nhật dữ liệu

1345678910Cuối cùng