ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Quá trình hình thành và phát triển

          Ngày 02 tháng 02 năm 1996, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 498/GD-ĐT về việc thành lập Trung tâm Đào tạo Thường xuyên trực thuộc Đại học Đà Nẵng. Là đơn vị trực thuộc, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên (CCE) có nhiệm vụ chủ trì tổ chức, quản lý công tác tuyển sinh, đào tạo và đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ, chứng nhận phù hợp với ngành, lĩnh vực đào tạo của Đại học Đà Nẵng theo quy định của pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học.

          Năm 1999, CCE bắt đầu triển khai tổ chức đào tạo đại học và cao đẳng, hình thức đào tạo từ xa đa lĩnh vực như kinh tế, kỹ thuật, sư phạm và ngoại ngữ. Từ năm 2006 đến nay, CCE triển khai đào tạo bậc đại học hình thức đào tạo từ xa, theo phương thức trực tuyến với các ngành Ngôn ngữ Anh, Luật, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản lý nhà nước và thu hút được hàng ngàn học viên trên toàn quốc theo học. Đây là loại hình đào tạo tiên tiến, phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới. Đã có hơn 36.000 học viên tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp đại học do Giám đốc Đại học Đà Nẵng cấp, trong đó nhiều cựu học viên đã và đang đảm nhận nhiều trọng trách trong các cơ quan, tổ chức, trường học, doanh nghiệp, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và đất nước.   

          Nhờ có tiềm lực đội ngũ gần 2.600 cán bộ, giảng viên của Đại học Đà Nẵng và cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, hiện đại, hệ thống quản lý đào tạo, học liệu, thư viện hoàn chỉnh và đội ngũ quản lý, phục vụ chuyên nghiệp, tận tình, CCE luôn là sự chọn lựa tin cậy, uy tín đối với người học theo học đại học hình thức đào tạo từ xa, phương thức trực tuyến và các hình thức giáo dục thường xuyên khác.

          Không những có uy tín đối với người học, CCE - Đại học Đà Nẵng còn là sự lựa chọn đáng tin cậy của các đơn vị liên kết đào tạo. Học viên của Trung tâm thông qua các đơn vị liên kết đào tạo đang học tập tại 25 tỉnh, thành phố trong cả nước với 28 đơn vị phối hợp liên kết đào tạo đang hợp tác chặt chẽ và đồng hành cùng Trung tâm.

          Trong suốt các giai đoạn phát triển, Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo ĐHĐN, sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Văn phòng và các Ban chức năng, các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc, cũng như mối quan hệ hợp tác tích cực giữa Trung tâm và các đơn vị liên kết.

          Trước xu thế toàn cầu hóa của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong bối cảnh hệ thống giáo dục đại học đang có những bước phát triển rất nhanh chóng, yêu cầu về đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo luôn được xã hội đặt ra. Chính vì vậy, với vai trò và trách nhiệm của mình, Trung tâm luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng chức năng nhiệm vụ và sự kỳ vọng ngày càng cao của xã hội.

          Với sứ mệnh là nơi hun đúc trí tuệ và tài năng vì một xã hội học tập, luôn đồng hành vì mục tiêu phát triển tri thức của mỗi cá nhân và sự thịnh vượng của cộng đồng. Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng đặt mục tiêu hỗ trợ xây dựng một xã hội học tập thường xuyên, tạo điều kiện giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên vừa học vừa làm, học liên tục, học suốt đời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi, đáp ứng yêu cầu phát triển không ngừng của đời sống kinh tế, xã hội.

In
12040 Đánh giá bài viết:
3.4