ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Thông báo mức thu học phí năm học 2023-2024

10/04/2024

Thông báo mức thu học phí năm học 2023-2024

Công khai tài chính

Thông báo mức thu học phí năm học 2021-2022

01/06/2021

Công khai tài chính

Thông báo mức thu học phí năm học 2020-2021

01/06/2020

Công khai tài chính

Thông báo mức thu học phí năm học 2018-2019

01/06/2018

Công khai tài chính

Đang cập nhật dữ liệu