ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

GIỚI THIỆU PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA

13/10/2021

Phương thức đào tạo từ xa của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) cho phép người học có thể phát huy cao nhất các kỹ năng tự học để nâng cao trình độ và nhận bằng đại học. Tham gia phương thức đào tạo này, người học có thể khắc phục những khó khăn về thời gian, địa điểm để học tập. Đến nay Đại học Đà Nẵng đã tổ chức đào tạo từ xa cho hơn 40.000 học viên tại ĐHĐN và các đơn vị liên kết (ĐVLK) trên khắp cả nước. Các buổi học được tổ chức vào các ngày cuối tuần để tạo thuận lợi cho học viên vừa bảo đảm công tác vừa hoàn thành chương trình học. Học viên không phải thi tuyển mà được xét tuyển theo những yêu cầu Đại học Đà Nẵng. Quá trình đào tạo từ xa được thiết kế như sau:

1. Khai giảng:

1.1.  Học viên tập trung tại Đại học Đà Nẵng hoặc tại các đơn vị liên kết (nếu học tại các địa phương khác ngoài Đà Nẵng) để dự lễ khai giảng.

1.2.  Sinh hoạt lớp để được phổ biến quy chế, hướng dẫn cách thức truy cập hệ thống mạng để tra cứu thông tin, kết quả học tập.

1.3.  Nhận tài liệu học tập của học kỳ đầu tiên.
 
2. Trong mỗi học kỳ:

2.1. Học viên liên hệ với Đại học Đà Nẵng hoặc đơn vị liên kết để nhận kế hoạch học tập, tài liệu học tập của học kỳ. Học viên có thể truy cập hệ thống mạng để biết thông tin học tập.
 
2.2. Học viên nghiên cứu nội dung từng học phần:
2.2.1. Học viên tự tìm hiểu trước nội dung của học phần thông qua hệ thống học liệu được cung cấp, tự làm các bài tập, câu hỏi ôn tập.
2.2.2. Học viên tập trung tại ĐHĐN hay các đơn vị liên kết để được giảng viên hướng dẫn ôn tập theo từng học phần. Học viên có thể nêu câu hỏi, thắc mắc để được giảng viên giải đáp.

2.3. Cuối mỗi học kỳ, học viên tập trung tại ĐHĐN hoặc các cơ sở liên kết để thi kết thúc học phần.

2.4. Học viên tra cứu kết quả học tập:
2.4.1. Qua hệ thống mạng theo tài khoản truy cập của cá nhân được ĐHĐN cung cấp.
2.4.2. Qua thông báo bằng văn bản tại các đơn vị liên kết.
2.4.3. Nếu kết quả không đạt yêu cầu thì học viên phải dự thi lại theo kế hoạch được thông báo.
 
3. Tốt nghiệp:

3.1. Học viên phải tích lũy đủ các học phần theo yêu cầu sẽ được xét dự thi tốt nghiệp.
3.2. Học viên tập trung tại ĐHĐN hay các đơn vị liên kết để được hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp.
3.3. Học viên tập trung tại ĐHĐN hay các đơn vị liên kết để dự thi tốt nghiệp.
3.4. Học viên tốt nghiệp tập trung tại ĐHĐN hay các đơn vị liên kết để tham dự lế Trao bằng tốt nghiệp.

Quy trình đào tạo từ xa truyền thống của Đại học Đà Nẵng được thiết kế như sau:

In
30095 Đánh giá bài viết:
3.8