ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Tuyển sinh đại học khóa 29.2/2022 hình thức đào tạo từ xa tại tỉnh Quảng Bình

01/06/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021 của Đại học Đà Nẵng về tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2022, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình tuyển sinh đại học với các thông tin sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học khóa 29.1/2022 hình thức đào tạo từ xa tại tỉnh Quảng Bình

08/02/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021 của Đại học Đà Nẵng về tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2022, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình tuyển sinh đại học với các thông tin sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học khóa 27 hình thức đào tạo từ xa tại Quảng Bình

03/03/2020

- Việc học và thi đều được bố trí vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật;
- Học phí bao gồm chi phí giáo trình, giáo trình phụ trợ, CD-ROM, lệ phí thi lần 1;

Tin tức

Lịch học kỳ 5 lớp LH20.1QBI tại Quảng Bình

10/02/2015

Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 5 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

Lịch học và thi các lớp

Kế hoạch học kỳ 5 lớp LH20.1QBI tại Quảng Bình

29/01/2015

 Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 5 của khoá học

Lịch học và thi các lớp

Đang cập nhật dữ liệu