ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Phiếu đăng ký nhập học

21/04/2022

Phiếu đăng ký nhập học hình thức đào tạo từ xa

Văn bản tài liệu

Bản cam kết hoàn thành thủ tục hồ sơ ĐKXT dưới dạng văn bản điện tử

09/12/2021

Bản cam kết hoàn thành thủ tục hồ sơ đăng ký xét tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa dưới dạng văn bản điện tử

 

Biểu mẫu

Bản đăng ký và cam kết thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến

10/11/2021

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài nên Trung tâm Đào tạo Thường xuyên đã thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến.

Biểu mẫu

Đang cập nhật dữ liệu