ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Hướng dẫn sử dụng Elsevier ScienceDirect

21/04/2022

Hướng dẫn sử dụng Elsevier ScienceDirect

Tài liệu hướng dẫn

Hướng dẫn tra cứu hệ thống mạng thư viện Đại học Đà Nẵng

30/03/2022

Hướng dẫn tra cứu hệ thống mạng thư viện Đại học Đà Nẵng trên giao diện Primo

Tài liệu hướng dẫn

Hướng dẫn đăng nhập Email tên miền oncce.udn.vn trên Outlook

30/03/2022

Hướng dẫn đăng nhập Email tên miền oncce.udn.vn trên Outlook

Tài liệu hướng dẫn

Đang cập nhật dữ liệu