ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Tuyển sinh đại học khóa 29.1/2022 hình thức đào tạo từ xa tại tỉnh Gia Lai

08/02/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021 của Đại học Đà Nẵng về tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2022, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai tuyển sinh đại học với các thông tin sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học khóa 27 hình thức đào tạo từ xa tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai

13/02/2020

Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được nhận bằng cử nhân, bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo từ xa thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được Nhà nước đảm bảo về tính pháp lý và giá trị sử dụng của văn bằng giống như của các hình thức đào tạo khác.

Tin tức

THÔNG BÁO: Về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp lớp LH21.1LTN tại Gia Lai

14/08/2018

- Yêu cầu các tân cử nhân mang theo CMND để ghi số CMND vào sổ nhận bằng (bắt buộc)

Tin tức

Thông báo: Tuyển sinh khóa 25 theo hình thức học từ xa tại Gia Lai

16/03/2018

Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được nhận bằng cử nhân, bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo học từ xa thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được Nhà nước đảm bảo về tính pháp lý và giá trị sử dụng của văn bằng giống như của các hình thức đào tạo khác.

Tin tức

Lịch học kỳ 4 lớp KT20.1LTN tại Gia Lai

11/02/2015

Lịch học và thi các lớp

Lịch học kỳ 4 lớp QT20.1LTN tại Gia Lai

11/02/2015

Lịch học và thi các lớp

Lịch học kỳ 8 lớp QT18.1LTN tại Gia Lai

11/02/2015

Lịch học và thi các lớp

Lịch học kỳ 8 lớp KT18.1LTN tại Gia Lai

11/02/2015

Lịch học và thi các lớp

Đang cập nhật dữ liệu