ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Tuyển sinh đại học khóa 29.2/2022 hình thức đào tạo từ xa tại tỉnh Kiên Giang

01/06/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021 của Đại học Đà Nẵng về tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2022, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Cao đẳng Kiên Giang  tuyển sinh đại học với các thông tin sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học khóa 29.2/2022 hình thức đào tạo từ xa tại Trung tâm GDTX Chu Văn An, TP. Hồ Chí Minh

01/06/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021 của Đại học Đà Nẵng về tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2022, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An Tp. Hồ Chí Minh tuyển sinh đại học với các thông tin sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học khóa 29.2/2022 hình thức đào tạo từ xa tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

01/06/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021 của Đại học Đà Nẵng về tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2022, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển sinh đại học với các thông tin sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học khóa 29.2/2022 hình thức đào tạo từ xa tại tỉnh Đồng Nai

01/06/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021 của Đại học Đà Nẵng về tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2022, Đại học Đà Nẵng Nẵng phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai tuyển sinh đại học với các thông tin sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học khóa 29.2/2022 hình thức đào tạo từ xa tại tỉnh Ninh Thuận

01/06/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021 của Đại học Đà Nẵng về tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2022, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh Ninh Thuận tuyển sinh đại học với các thông tin sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học khóa 29.2/2022 hình thức đào tạo từ xa tại Trường CĐ Du lịch Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

01/06/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021 của Đại học Đà Nẵng về tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2022, Đại học Đà Nẵng liên kết với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tuyển sinh đại học với các thông tin sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học khóa 29.2/2022 hình thức đào tạo từ xa tại Trung tâm GDTX tỉnh Khánh Hòa

01/06/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021 của Đại học Đà Nẵng về tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2022, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa tuyển sinh đại học với các thông tin sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học khóa 29.2/2022 hình thức đào tạo từ xa tại Trường Cao đẳng CN & KT Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

01/06/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021 của Đại học Đà Nẵng về tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2022, Đại học Đà Nẵng Nẵng phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc tuyển sinh đại học với các thông tin sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học khóa 29.2/2022 hình thức đào tạo từ xa tại Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

01/06/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021 của Đại học Đà Nẵng về tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2022, Đại học Đà Nẵng liên kết với Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt thông báo tuyển sinh đại học với các thông tin sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học khóa 29.2/2022 hình thức đào tạo từ xa tại tỉnh Đắk Lắk

01/06/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021 của Đại học Đà Nẵng về tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2022, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Buôn Ma Thuột tuyển sinh đại học với các thông tin sau:

Thông báo tuyển sinh

Đang cập nhật dữ liệu

1234