ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Tuyển sinh đại học khóa 29.1/2022 hình thức đào tạo từ xa tại Trung tâm GDTX Chu Văn An, TP. Hồ Chí Minh

08/02/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021 của Đại học Đà Nẵng về tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2022, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An Tp. Hồ Chí Minh tuyển sinh đại học với các thông tin sau:

Thông báo tuyển sinh

Thông báo: Về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp các MP20.1CVA, TP20.1CVA, AV21B1, AX23B2 tại TP. HCM

08/08/2018

 Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ Tổng kết và Trao bằng tốt nghiệp Đại học cho học viên các lớp: MP20.1CVA, TP20.1CVA, AV21B1, AX23B2, ngành GD Mầm Non, GD Tiểu Học, Ngôn Ngữ Anh tại TP. Hồ Chí Minh

Tin tức

Lịch học và thi học kỳ 7 lớp TP21.1CVA tại TP. HCM

05/10/2017

Từ ngày 03/10/2017 - 13/10/2017 học viên đến tại Trung tâm GDTX Chu Văn An TP. HCM để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.220.000đ (Ba triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).

Lịch học và thi các lớp

Lịch học kỳ 2 lớp MD21.2CVA tại TP. HCM

25/02/2015

Từ ngày 15/02/2015 - 27/02/2015 học viên đến tại Trung tâm GDTX Chu Văn An TP. HCM để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.210.000đ (Hai triệu hai trăm mười nghìn đồng).

Lịch học và thi các lớp

Lịch học kỳ 2 lớp MT21.1CVA tại TP. HCM

25/02/2015

Lịch học và thi các lớp

Lịch học kỳ 2 lớp TD21.3CVA tại TP. HCM

25/02/2015

Lịch học và thi các lớp

Lịch học kỳ 2 lớp TP21.1CVA tại TP. HCM

25/02/2015

Lịch học và thi các lớp

Đang cập nhật dữ liệu

12