ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Lịch học và thi học kỳ 7 lớp TP21.1CVA tại TP. HCM

05/10/2017

Từ ngày 03/10/2017 - 13/10/2017 học viên đến tại Trung tâm GDTX Chu Văn An TP. HCM để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.220.000đ (Ba triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).

Lịch học và thi các lớp

Lịch học kỳ 2 lớp MD21.2CVA tại TP. HCM

25/02/2015

Từ ngày 15/02/2015 - 27/02/2015 học viên đến tại Trung tâm GDTX Chu Văn An TP. HCM để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.210.000đ (Hai triệu hai trăm mười nghìn đồng).

Lịch học và thi các lớp

Lịch học kỳ 2 lớp MT21.1CVA tại TP. HCM

25/02/2015

Lịch học và thi các lớp

Lịch học kỳ 2 lớp TD21.3CVA tại TP. HCM

25/02/2015

Lịch học và thi các lớp

Lịch học kỳ 2 lớp TP21.1CVA tại TP. HCM

25/02/2015

Lịch học và thi các lớp

Lịch học kỳ 4 lớp TD20.3CVA tại TP. HCM

06/02/2015

Lịch học và thi các lớp

Lịch học kỳ 4 lớp MP20.1CVA tại TP. HCM

06/02/2015

Lịch học và thi các lớp

Đang cập nhật dữ liệu

12