ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Lịch học kỳ 2 lớp TD21.3CVA tại TP. HCM

  Kính gửi: 
                             - Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An Tp. HCM
                             - Học viên lớp TD21.3CVA tại TP. HCM

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 2 của khoá học  do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 15/02/2015 - 27/02/2015 học viên đến tại Trung tâm GDTX Chu Văn An TP. HCM để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.040.000đ (Hai triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm GDTX Chu Văn An TP. HCM

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Giáo dục môi trường

PGS.TS. Đinh T. Ph Anh
0914 044 661

10

07h30 - 11h30    07.03.2015

13h30 - 17h30    07.03.2015

07h30 - 09h00    09.05.2015

2

 Văn học 2 (Văn học thiếu nhi)

ThS. Bùi Thị Thanh

0905 176 246

10

07h30 - 11h30    28.03.2015

13h30 - 17h30    28.03.2015

09h30 - 11h00    09.05.2015

3

 Lý luận Giáo dục tiểu học

ThS. Lê Thị Kim Thu

0988 341 919

10

07h30 - 11h30    04.04.2015

13h30 - 17h30    04.04.2015

13h30 - 15h00    09.05.2015

4

 Toán sơ cấp (Số học & Toán SC)

ThS. Lê Tử Tín

0903 588 162

15

07h30 - 11h30    11.04.2015

13h30 - 17h30    11.04.2015

07h30 - 11h30    12.04.2015

15h30 - 17h00    09.05.2015

5

 Tiếng Việt thực hành

ThS. Lê Thị Ngọc Luyên 0935 724 277

15

07h30 - 11h30    18.04.2015

13h30 - 17h30    18.04.2015

07h30 - 11h30    19.04.2015

07h30 - 09h00    10.05.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 71/ĐT-ĐTTX                                                                                                                                                                                      Trung tâm ĐTTX

In
515 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá