ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Lịch học kỳ 2 lớp TP21.1CVA tại TP. HCM

                Kính gửi: 
                                - Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An Tp. HCM
                                - Học viên lớp TP21.1CVA tại TP. HCM

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 2 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 15/02/2015 - 27/02/2015 học viên đến tại Trung tâm GDTX Chu Văn An TP. HCM để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.380.000đ (Hai triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm GDTX Chu Văn An TP. HCM

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Những nglý CBcủa CN M Lênin P2

ThS. Nguyễn Quốc Đạt

(GV TP. HCM)

15

07h30 - 11h30    07.03.2015

13h30 - 17h30    07.03.2015

07h30 - 11h30    08.03.2015

07h30 - 09h00    09.05.2015

2

 Tâm lý học

ThS. Lê Thị Phi 0988.825.956

15

07h30 - 11h30    14.03.2015

13h30 - 17h30    14.03.2015

07h30 - 11h30    15.03.2015

09h30 - 11h00    09.05.2015

3

 Tiếng Việt 2

ThS. Nguyễn Thị Như Sanh 0916.442.323

15

07h30 - 11h30    21.03.2015

13h30 - 17h30    21.03.2015

07h30 - 11h30    22.03.2015

13h30 - 15h00    09.05.2015

4

 Toán học 2

ThS. Mã Thanh Thủy 0906.446.586

15

07h30 - 11h30    28.03.2015

13h30 - 17h30    28.03.2015

07h30 - 11h30    29.03.2015

15h30 - 17h00    09.05.2015

5

 Nhập môn LT xác suất và thống kê

ThS. Phan Minh Trung

0914 048 799

10

07h30 - 11h30    04.04.2015

13h30 - 17h30    04.04.2015

07h30 - 09h00    10.05.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 70/ĐT-ĐTTX                                                                                                                                   Trung tâm ĐTTX

In
543 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá