ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Lịch học kỳ 2 lớp MT21.1CVA tại TP. HCM

Kính gửi: 
                             - Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An Tp. HCM
                             - Học viên lớp MT21.1CVA tại TP. HCM
 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 2 của khoá học do  Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 15/02/2015 - 27/02/2015 học viên đến tại Trung tâm GDTX Chu Văn An TP. HCM để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.550.000đ (Hai triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm GDTX Chu Văn An TP. HCM

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Giáo dục học trẻ em 1

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt
0905 129 015

10

07h30 - 11h30    14.03.2015

13h30 - 17h30    14.03.2015

07h30 - 09h00    09.05.2015

2

 Sinh lý học trẻ em

GV. Phan Thị Hoa

0905 523 353

10

07h30 - 11h30    21.03.2015

13h30 - 17h30    21.03.2015

09h30 - 11h00    09.05.2015

3

 Dinh dưỡng

TS. Bùi Quang Vinh

(GV TP. HCM)

15

07h30 - 11h30    28.03.2015

13h30 - 17h30    28.03.2015

07h30 - 11h30    29.03.2015

13h30 - 15h00    09.05.2015

4

 Tiếng Việt thực hành

ThS. Lê Thị Ngọc Luyên
0935 724 277

15

07h30 - 11h30    04.04.2015

13h30 - 17h30    04.04.2015

07h30 - 11h30    05.04.2015

15h30 - 17h00    09.05.2015

5

 Môi trường và con người

PGS.TS. Đinh T. Phương Anh
0914 044 661

10

07h30 - 11h30    11.04.2015

13h30 - 17h30    11.04.2015

07h30 - 09h00    10.05.2015

6

 Đồ chơi

GV. Đặng Thị Thu Cúc

0905 270 842

15

07h30 - 11h30    18.04.2015

13h30 - 17h30    18.04.2015

07h30 - 11h30    19.04.2015

09h30 - 11h00    10.05.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

 

Số: 72/ĐT-ĐTTX

In
667 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá